راه‌اندازی پروژه های نفت و گاز

درخواست کن، باور کن ، دریافت کن.

. بازرسی حین نصب و راه اندازی جرثقیل ها :

معمولا بازرسی های لازم  در حین نصب پس از Final Assembly   و قبل از قرار گرفتن در سرویس صورت می پذیرد .

در بازرسی حین نصب موارد زیر می بایست رعایت گردند :

1-     پس از حمل اجزاء جرثقیل به سایت می بایست بسته بندی جرثقیلها درحضور نماینده شركت بازرسی باز شوند و قبل از نصب می بایست تیر حمالها ، ریلها ، توازی ریلهای حركت طولی ، وضعیت راهروها (Walk Way ) و نردبانهای دسترسی مورد بازرسی قرار گیرند .

1-                تستهای عایق  : پس از نصب قبل از اتصال جرثقیل به منبع انرژی ، میزان عایق سیستمهای الكتریكی باید تست گردد و تمام فاز ها باید برای تمام اجزاء سیستم و اجزاء حركـتی چـك گردند

2-         بررسی سیستم Earth    : در این حالت باید مقاومت Earth هر دستگاه تست گردد تا بیش از 0.5 Ω  نباشد .

4-   تستهای عملكردی (Functional Tests )  :  وقتی جرثقیل به منبع انرژی وصل شد باید تستهایی جهت اطمینان از صحت عملكرد كنترلها ، سوئیچها ، كنتاكتورها ، رله ها و سایر وسایل اطمینان حاصل شود . عملكرد و نحوه قرار گیری ترمزها و لیمیت سوئیچ ها باید چك و تست شوند و اطمینان حاصل گردد كه مواردایمنی وسیستم های اضطراری بصورت صحیح كار می كنند . عملكردی حركت جرثقیل در رنج عملیاتی باید چك گردد .

5-  تستهای اضافه بار ( Overload Tests )   : در حالت كلی جرثقیل طوری باید تست گردد كه هر جزء بالابرنده و جرثقیل در حالت كلی با بار % 125 ( SWL ) تحمل داشته باشد . در طول تستها حركتهای جرثقیل باید به شرح زیر تست گردد .

a)  اجزاء بالابرنده (Lifting Units ) : اجزاء بالابرنده می بایست تحت شرایط اضافی بار تست شوند .

b)  ترولی : ترولی می بایست از یك انتهای پل به انتهای دیگر متصل باشد .

c)   حركت طولی  ( Long Travel ): جرثقیل به اندازه كافی باید حركت داده شود تا اطمینان حاصل گردد كه هر دندانه چرخدنده حركت طولی در حالت اضافه بار تحمل می كند .                   

 6-  پس از انجام تستها می بایست از عدم وجود ترك ، دفرمگی ، آسیب دیدگی رنگ كه عملكرد و ایمنی جرثقیل را تحت تاثیر قرار می دهد اطمینان حاصل كرد و باید مطمئن شد كه هیچیك از اتصالات و پیچها باز نمی باشند .

7-   تست خیز ( Deflection Test ) : تست خیز باید بر روی پل جرثقیل صورت پذیرد.

8-  تستهای عملكردی (  Performance Test  ) : تستهای عملكردی می بایست در تمام جهات حركت جرثقیل صورت پذیرد تا پس از انجام این تستها مطمئن شد كه كلیه قطعات می توانند در سرعتهای تعیین شده و تلرانسهای مجاز حركت كنند ، این تلرانسها می تواند 10%± ولتاژ و فركانس طراحی می باشد .

در هنگام این تستها می بایست عملكرد صحیح مكانیزمها و ترمزها مشخص گردد.این تستها باید بر اساس دستورالعمل سازنده صورت پذیرد .

 

9-  ماركینگ ( Marking )

   I.      میزان بار مجاز (Safe Working Load )  : بر روی پل باید میزان بار مجاز نوشته شود بطوریكه از پایین جرثقیل قابل مشاهده باشد . میزان بار مجاز و تناژ جرثقیل نیز بر حسب تن یا كلیوگرم ذكر گردد . اگر بیش از یك بالابر بر روی جرثقیل نصب شده باشد باید ظرفیت هر یك بر روی پل جرثقیل نوشته شود كه از پایین قابل خواندن باشد .

 II.      مشخصات جرثقیل  ( Crane Identification ) : جرثقیل می بایست بصورت دائمی دارای مشخصات زیر باشد كه بر روی پل نوشته شده باشد .

a)  نام شركت سازنده و آرم اختصاری شركت

b)  شماره سریال سازنده

c)   سال ساخت جرثقیل

d)  گروه كاری جرثقیل

e)   گروه كاری هر مكانیزم باید مشخص شود

هرگونه تعمیر یا تعویض قطعات باید براساس دستور العمل تعمیرات سازنده صورت پذیرد .

                                         

10 –  اطلاعات فنی  (Technical Information ) : سازنده می بایست قبل از تحویل جرثقیل مدارك زیر را آماده سازد :

a)  كلیه نقشه ها كه نشان دهنده جرئیات كلیه ابعاد و اندازه ها باشد .

b)  نقشه های سیم كشی ها

c)   دستورالعمل كار با جرثقیل و تعمیرات

11-  گواهینامه های تست : كلیه گواهینامه ها مربوط به اجزاء جرثقیل می بایست در اختیار خریدار قرار گیرد .


پس از رفع اشكالات و معایب احتمالی براساس اعلام پیمانكار و كارفرما و گذراندن دوره پیش راه اندازی و نیز اعلام كتبی اداره بازرسی فنی مبنی بر صدور مجوز ورود سیال گاز و نفت به تجهیزات، عملیات راه اندازی آغاز میگردد.

توسط تیم پیمانكار و با نظارت و راهبری فنی تیم راه اندازی و تحت مدیریت كارگاه اجرایی پیمانكار، عملیات راه اندازی واحد مطابق روش های ذكر شده در دستور العمل راه اندازی، تحت سرپرستی مدیریت راه اندازی كارفرما و با استفاده از توان علمی و تجربی پرسنل بهره بردار و نیز نظارت فنی كارشناسان و سازندگان ( Vendors ) شروع شده و نتایج آزمایشات در فرمهای مربوطه ثبت و به تأیید طرفین كارفرما و پیمانكار و در صورت لزوم سازندگان می رسد. با خاتمه یافتن این مرحله، در حقیقت بهره برداری  بصورت آزمایشی واحد شروع می گردد.

در اختیار گذاشتن نفرات متخصص برای انجام كارهای تعمیراتی و بهره برداری براساس نیاز اعلام شده پیمانكار و كارفرما بعهده پیمانكار میباشد.

در این دوره مدیریت راه اندازی كارفرما و تیم راه اندازی مربوطه، متشكل از نیروهای عملیاتی، تعمیراتی، ایمنی و بهداشت، حراست و سایر عوامل لازم، مطابق نمودار سازمانی گروه راه اندازی، كلیه اقدامات را در جهت راه اندازی واحد و انجام آزمایشات عملكرد (Performance) ، مطابق روشهای تهیه شده با نظارت عالیه فنی كارشناسان و سازندگان تجهیزات اصلی (Vendors) به انجام خواهند رساند.

نمایندگان شركت سازنده تجهیزات اصلی در دوره آزمایشات پیش راه اندازی و راه اندازی میبایست در محل حضور داشته باشند تا در جریان عملیات مختلف مطابق مفاد قراردادهای مربوطه حضور و نظارت فنی داشته باشند (Supervision) .

در دوره های پیش راه اندازی و راه اندازی مسئولیت سازندگان تجهیزات اصلی، اعمال نظارت فنی بر انجام آزمایش های مربوط به سیستم مورد نظر، مشاركت در انجام تنظیمات دستگاه و سیستمها، رفع اشكالات احتمالی و نیز راه اندازی این تجهیزات می باشد.

 

 


  • کل صفحات:3  
  • 1
  • 2
  • 3
  •   

همه پیوندها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic