خوردگی زیر عایق


خوردگی لوله ها، مخازن و تجهیزاتی که در زیر عایق اتفاق می افتد، در بیشتر موارد به علت نوع عایقی است که به کار رفته است.

در مکان هایی که عایق کاری شده همیشه اختلاف دما مشاهده می شود و همچنین همیشه یک فضای خالی بین عایق و سطح که عایق کاری شده وجود دارد. تغییر دمای ایجاد شده در این فضا می تواند باعث آزاد شدن رطوبت شود ( در اثر پدیده كندانس ) و این آب آزاد شده عاملی برای ایجاد خوردگی محسوب می گردد.

یک قانون مهم در انتقال حرارت این است که گرما همیشه از مکانی که گرم است به مکان سرد منتقل می شود. هوای گرم رطوبت بیشتری را در خود نگاه می دارد. زمانی که هوای گرم به سرعت سرد می شود که معمولا در اثر تماس با عایق اتفاق می افتد، سرعت انتقال حرارت کاهش می یابد. بنابراین رطوبت موجود در آن آزاد شده و می گوییم كندانسیت اتفاق افتاده است.

نکته مهم دیگر این است که چه فاصله ای بین عایق و ماده وجود دارد زیرا که همیشه در این فاصله اختلاف دما وجود دارد که باعث می شود رطوبت در این فضا ها به دام افتاده و در نهایت خوردگی اتفاق می افتد.

نانو عایق ها


محصولات نانوعایق ها از خوردگی زیر عایق جلوگیری می کنند .
خاصیت یک ماده برای دفع آب را
Hydrophobic می گویند. نانو کامپوزیت هایی که تقریبا 70 درصد ضخامت فیلم نازک نانوعایق ها را تشکیل می دهند Hydrophobe هستند. نانوعایق به طور مستیم به ماده می چسبد و آن را عایق می کند. این پوشش که خاصیت Hydrophobic دارد مانع رسیدن رطوبت به سطح می شود و همان طور که می دانیم رطوبت از عوامل اصلی در ایجاد زنگ زدگی و خوردگی روی فلزات محسوب می شود. نانوعایق به طور کامل سطح را در بر می گیرد و با آن پیوند می دهد و این بدان معناست که هیچ فضای میکروسکوپی برای نفوذ هوا (اکسیژن) که از عوامل مهم خوردگی است وجود نخواهد داشت.

به علاوه خاصیت هیدروفوبیکی نانو کامپوزیت ها در نانوعایق ها رطوبت را از سطح عایق دور می کند. بنابراین مانع رسیدن رطوبت به سطح لوله ها ، مخازن و یا تجهیزات دیگر می شود.
تجهیزاتی که در مناطق مرطوب و کنار اقیانوس ها و دریا ها ساخته شده اند بیشتر در معرض خوردگی قرار دارند، زیرا وجود هوای مرطوب و نمک دار عامل مهمی در ایجاد خوردگی است.

همچنین در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نانوعایق  مانع رسیدن رطوبت به سطح فلزات ( به طور مثال لوله ها، مخازن و ... ) که از لحاظ اقتصادی بسیار با ارزش هستند، می شود و از خورده شدن آن ها جلوگیری می نماید. از مزایای دیگر نانوعایق ها این است که نیمه شفاف هستند، یعنی این امکان را فراهم می کند که در هر زمان فضای زیر عایق را بررسی کنیم تا هیچ خوردگی و زنگ زدگی در زیر آن ایجاد نشده باشد.